15 Юли 2014

До 4.08.2014 г. звената по човешки ресурси в администрациите ще получат по електронна поща график за участие на техните служители в обученията на ИПА в периода м.септември-м.октомври. Таксите за планираните обучения трябва да бъдат платени по банковата сметка на ИПА най-късно до 10 септември.