Индекс на административния капацитет на държавната администрация за 2021

08 Август 2022

За поредна година ИПА подкрепи провеждането на изследване на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ с автор проф. Борислав Борисов,  за определяне на Индекс на административния капацитет на държавната администрация за 2021 г. Представяме ви доклада с резултатите от изследването.