Информационната система на ИПА е отворена за електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения за периода септември-декември 2016 г.

20 Юни 2016

Важно!От 20.06.2016 г. информационната система на ИПА  е отворена за  електронно въвеждане и подаване на заявки за обучения за периода септември-декември 2016 г.  Поради голям интерес към обученията по обществени поръчки и АПК, ИПА дава възможност на администрациите да заявяват обучения за периода септември-декември 2016 г. по следните теми:

Прилагане на закона за обществените поръчки (въвеждащо обучение) (Н 6)

Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи) (Н 8). 

Крайният срок за подаване на тези заявки е 25.07.2016 г. Ще се приемат само заявки, които са със сканиран опис и платежно нареждане.

Актуална информация, образци и условия за участие в обученията, вкл.  Инструкция за работа в информационната система, са публикувани в секция  „Обучение“.

 

За въпроси и допълнителна информация:

Галина Маркова – старши експерт в ИПА

тел. 02/940 29 57

мобилен тел. 0888 403 885