18 Август 2015

Свободни позиции в институции и органи на Европейския съюз,

публикувани в периода 1-12 август  2015 г.

 

I. КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

Няма обявени позиции.

II. СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННИ ДОГОВОРИ

1.      Срочно наети служители в Европейската служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност обяви  процедура за подбор на срочно наети служители – началник на сектор. Наименование на позициите на английски език “Chief of Staff/Head of Horizontal Coordination Division” и “Head of Parliamentary Affairs Division”. Повече информация е приложена. Кандидатстването се извършва на електронен адрес:  https://webgate.ec.europa.eu/eapplication/index.cfmСрокът за кандидатстване е 12:00 ч. СЕТ на 10 септември 2015 г.

 

2.      Срочно наети служители в Европейската служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност обяви  процедура за подбор на срочно наети служители. Наименование на позициите на английски език “Deputy Head of Division at Middle East I Division” и “Policy Officer at Conventional Weapons, Arms Export Controls Division”. Повече информация е приложена. Кандидатстването се извършва на електронен адрес:  https://webgate.ec.europa.eu/eapplication/index.cfmСрокът за кандидатстване е 12:00 ч. СЕТ на 15 септември 2015 г.

 

III. ДРУГИ

 

European Aviation Safety Agency

Temporary Agent

Senior Military Advisor to the Executive Director (AD 10) (F/M)

Closing date: 28/08/2015

More information: https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList

 

European Securities and Markets Authority

Economist / Risk Analysis Officer

Closing date: 18/09/2015

More information: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_19_-_economist_risk_analysis_officer_-_ad5.pdf

 

European Securities and Markets Authority

Supervisory Officer

Closing date: 18/09/2015

More information: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_20_-supervisory_officer_-_ad6.pdf

 

European Securities and Markets Authority

Coordination Officer

Closing date: 13/09/2015

More information: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_22_-_coordination_officer_-_fgiv.pdf

 

European Securities and Markets Authority

Head of Corporate Affairs Department

Closing date: 15/09/2015

More information: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_14_-_head_of_corporate_affairs_department__-_ad10.pdf

 

European Securities and Markets Authority

CRA Senior Policy Expert

Closing date: 09/09/2015

More information: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_17_-_cra_senior_policy_expert_-_iar_-_ad9.pdf

 

European Chemicals Agency

Temporary Agent (M/F)

IT Project Manager

Ref.: ECHA/TA/2015/006

Grade: AD 7

Deadline for applications: 21 September 2015 at noon 12:00 Helsinki time (11:00 CET)

Location: Helsinki, Finland

More information: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 

ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Постоянните длъжностни лица/постоянните служители (fonctionnaires), коитосе подбират чрез открити конкурси, организирани от Европейската служба за подбор на персонал. Според естеството и значението на служебните си задължения, постоянните служители са разделени в две функционални групи на  „администратори“ и на „асистенти“.

Срочно наетите служители (temporaryagents) могат да бъдат наемани да извършват различни задачи в една от следните категории: а) нестандартни (тясно специализирани) или временни задачи; б) за да попълнят недостига на персонал, когато списъците с резерви са изчерпани; в) за „кабинетите“ на комисарите; г) за специфични изисквания в научния сектор. Срочно наетите служители не се различават от постоянните служители на Комисията, освен по това, че са назначени с договори с определен срок.

Договорно наетите служители (contractedagents) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те са наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа.

Командированите национални експерти (secondednationalexperts) обикновено са командировани от държавните администрации на държавите членки, така че по-голяма част от тях са национални, регионални или местни държавни служители. Те могат да бъдат командировани за сметка на приемащата институция (в случая ЕК или ЕСВД) или за сметка на изпращаща страна.

Кандидатите за срочно наети служители в ЕСВД трябва да представят сертификат, издаден в рамките на изминали шест месеца от МВнР, с който се потвърждава тяхната принадлежност към дипломатическата служба.

Повече информация за типовете договори може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

Бюлетин със свободни позиции