10 Ноември 2014

Институтът по публична администрация (ИПА), с подкрепата на Югозападен университет „Неофит Рилски“, организира научно-приложна конференция за преподаватели, докторанти и студенти на тема „Административно обслужване на гражданите и бизнеса“/“Моята визия за модернизирането на българската администрация“, която се проведе на 7.11.2014 г. в университетска база Бачино, гр. Благоевград. В специализираната конференция участие взеха над 30 преподаватели, докторанти и студенти от 8 висши училища в  България. Конференцията е поредното събитие, организирано от ИПА в изпълнение на Меморанадума за сътурничество между Института и Висшите училища в страната със специалност публична администрация.

На конференцията бяха представени 8 научно-приложни доклада и 10студентски есета, свързани с темата за предоставяне на административни услуги, в т.ч.  оценка на бизнес регулациите, цени на административните такси, както и преглед на нормативната база по темата и степента на развитие на електронното управление в Р България и модернизиране на българската администрация.

Конференцията бе открита с приветствие от изпълнителния директор на ИПА доц. Георги Манлиев. Той представи на участниците важността на темата за административното обслужване в публичната администрация и процесите на модернизация при обслужването на гражданите и бизнеса. Проф. Н. Арабаджийски, представител на Нов български университет, бе модератор на първия панел от научно-приложната конференция. Основен аспект в изложението на научно-приложните доклади бе въвеждането на комплексното административно обслужване, практики и проблеми при изпълнението му. Бяха разгледани съществуващи практики за употреба на различни канали за заявяване и предоставяне на административни услуги. Доц. Валентин Василев от ЮЗУ представи добрите практики на общинска администрация Благоевград по темата. Препоръчано беше всички висши училища да започнат преподаването на последните новостипо темата като концепцията за административно обслужване, базисния модел за комплексно административно обслужване и нормативни промени във връзка с КАО.

Втората част от първия панел бе отредена на доклади свързани с темата за електронното правителство и степента на готовност на Р България. Беше изнесена информация за представянето на страната в редица международни класации, както и проблеми, свързани с финансирането на проекти за е-управление по оперативните програми.

Втората част на конференцията беше посветена на студентските есета в конкурса на ИПА на тема „Моята визия за развитие на държавната администрация“. Студентите защитиха своите есета пред комисия. В тях те представиха новаторски идеи за развитието на държавната администрация, която  предизвика интереса на присъстващите. Награждаването на победителите от конкурса за студентско есе на ИПА, който е част от инициативата Меморандум за сътрудничество, ще се състои на специална церемония на 11.11.2014 г. в хотел Шератон, гр. София. 

Конференцията бе закрита от доц. Георги Манлиев, който изрази задоволството си от участието с научни разработки, както на преподаватели, така и на студенти. Той  изрази благодарност към ЮЗУ за оказаното съдействие при организиране на събитието и подкрепата на ИПА за бъдещи инициативи.