25 Септември 2020

На 23 септември в учебната база на ИПА в Банкя се проведе юбилейна среща за отбелязване на 20 години от създаването на Института.  На събитието бяха поканени дългогодишни лектори и бивши служители на ИПА, които през годините са имали значим принос за неговото развитие и утвърждаване.

Срещата беше открита  от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института. Той представи някои по-важни акценти в работата на ИПА през последните години, като подчерта усилията на ръководството да надгражда достиженията на Института и да разширява неговата дейност с нови инициативи и проекти. Специален гост на събитието беше първият изпълнителен директор на ИПА доц. Георги Манлиев, който се обърна с приветствие към участниците и им благодари за тяхната ангажираност с мисията на Института. Много лектори и бивши служители взеха думата, за да изразят своята удовлетвореност от дългогодишното си сътрудничеството с ИПА, да припомнят важни моменти в неговото развитие и да поздравят екипа на Института. Сред тях бяха  д-р Снежана Димитрова, директор на дирекция „Държавна администрация“ в администрацията на Министерски съвет (1999-2009 г.),  Нина Стоименова, главен експерт в Министерството на финансите, доц. д-р Невяна Кънева, преподавател в Техническия университет и член на Програмния съвет на ИПА, Николай Гетов от НАП, Рени Борисова от ДА "Електронно управление", Иванка Раичкова, директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Министерството на икономиката и други.

Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в Института представи юбилейния сборник „Професионално развитие на служителите в държавната администрация 2000-2020 година“, който включва десетки интервюта с политици, висши държавни служители, дългогодишни лектори и бивши служители на ИПА.