ИПА награди най-добрите учещи администрации за 2017 г.

11 Януари 2018

На 14 декември 2017 г. в споделено пространство „Космос“ гр. София заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинга на учещите администрации за 2017 г. Г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти“ в ИПА представи накратко основните цели на инициативата и резултатите от нея.

 

Тази година в инициативата на ИПА „Учеща ли е Вашата администрация“ желание за участие заявиха над 80 централни и териториални администрации. 70 от тях изпълниха изискванията за минимален брой служители, които трябваше да попълнят онлайн въпросника и въз основа на техните резултати бе изготвен Рейтинг на учещите администрации за 2017 г.  

 

Първо място в рейтинга на учещите администрации за 2017 г. застава Областна дирекция „Земеделие“,гр. Монтана. Нарадата прие г-жа Николета Белчева главен секретар на адмнистрацията.

 

На второ място в рейтинга се класираха Община Вълчедръм и Община Смядово.Наградата на Община Вълчедръм прие лично секретарят на общината Камелия Савова.

 

Трето място си поделиха дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, Община Ловеч и Областна дирекция „Земеделие“,гр. Бургас.

 

Грамоти за постигнати високи резултати в рейтинга на учещите администрации 2017 г получиха още: Дирекция „Национален парк“ Пирин; Област Плевен; Комисия за защита на личните данни; Столична Регионална здравна инспекция; Област Кюстендил; Община Кула; Община Ковачевци; Център за оценка на риска по хранителната верига; Главна дирекция „Охрана“.

 

Инициативата на ИПА „Учеща ли е Вашата администрация“ се провежда за втора поредна година. Надяваме се през следващите години тя  да се утвърди като полезен инструмент за самооценка и развитие на администрациите. Институтът по публична администрация вече пое ангажимент да популяризира опита на най-добрите в рейтинга, както и на спечелилите в конкурса за добри практики, чрез видео-интервюта, обучения и форуми, включително по време на предстоящото Българско Председателство на Съвета на ЕС.

 

Повече за инициативата на ИПА може да намерите тук, а за Рейтинг 2017 - тук.