ИПА награди участниците в Конкурса за добри практики за 2017 г.

09 Януари 2018
Alt

На 14-ти декември 2017 г. в Споделено пространство „Космос“ гр. София представители на администрациите от цялата страна се събраха на традиционната годишна церемония за награждаване на добрите практики в дейността на администрацията.

 

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, откри церемонията като поздрави всички участници и подчерта значимостта на споделянето на опит и добри практики за равитието на публичната администрация в България.

 

В тазгодишното издание на конкурса, получихме 19  кандидатури в три направления:

·         Социална отговорност и социално предприемачество

·         Технологични решения за открито управление

·         Управление на хората

В категория  Социална отговорност и социално предприемачество, приза спечели Министерството на труда и социалната политика, които кандидатстваха с разработената от тях нова политика за социална икономикa в България. Г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, лично прие статуетката като изказа благодарности към Института по публична администрация, че обръща внимание на развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в страната.

 

Категорията към която бе проявен най-голям интерес тази година и която съответно получи най-голям брой практики е Технологични решения за открито управление. Големите победителите тук са дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“, дирекция „Пенсии“на НОИ, с тяхната практика „Национална система за отпускане и изплащане на пенсии“. Наградата при г-н Марин Калчев, директор на д-я „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“.

 

В категория Управление на хора със специална статуетка бе отличено предложението на Агенция Митници– „Внедряване на Рамка за компетентностите“. Наградата прие г-жа Елена Кирилова, директор на дирекция „Човешки ресурси“, която накраткопредстави практиката и мотивацията на Агенцията да я осъществи.

 

Освен статуетки за победителите, за всички останали  участници в Конкурса за добри практики на ИПА бяха подготвени специални грамоти.

 

Всички практики ще бъдат включени в сборник, а списък с всички участници и техните проекти може да намерите тук.

 

     

   

 

 

 

      

   

 

 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.