16 Юни 2016

През периода март – април 2016 г. 85 администрации заявиха своя интерес за включване в проекта.

 

Комисия с представители на ИПА и Администрацията на Министерския съвет определи  критериите за избор, селектира 48 администрации,  и направи групиране на администрациите в три етапа на внедряване до края на 2018 г.

 

Очаква се избраните администрации да подпишат двустранните споразумения, които  определят правата и задълженията на двете страни в процеса, което ще гарантира изпълнението на проекта и постигане на целите и индикаторите му.