23 Юни 2016

В периода 16-19 юни 2016 г. в Китен се проведе Международна научна конференция на тема „Лидерство и организационно развитие“, организирана от  Университетския център за управление на конфликти и организационни изследвания към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. По време на конференцията бяха представени актуални изследвания и тенденции в трудовата и организационната психология и в управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната сфера, политиката, социалната сфера и образованието.

 

Изпълнителният директор на ИПА Павел Иванов изнесе презентация на тема „Промяна на поведението посредством регулаторни действия“, която беше посрещната с голям интерес. Резултатите от проучване на тема „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, проведено от екип на Института в периода април-май 2016 г., бяха представени от Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в ИПА.

 

Участието на представители на ИПА в този международен форум е израз на активното сътрудничество, което Институтът развива с водещи университети в България, предлагащи обучение по публична администрация.