10 Декември 2015

Институтът по публична администрация организира за втора поредна година среща за споделяне на добри практики и награждаване на участниците в Конкурсите за иновативни практики в доброто управление и за иновативни е-решения и практики.Тя се състоя  на 8-ми декември в сградата на Европейската комисия в гр. София.

До 15 октомври 2015 г. в ИПА бяха подадени общо 17 предложения за добри  практики от 12 централни администрации, 1 общинска администрация и 1 специализирана териториална администрация, разпределени в общо 3 категории:

-          Работа на публична администрация със заинтересованите страни в изготвянето на публични политики;

-          Административно обслужване;

-          Е-управление.

Практиките за участие в конкурсите се подаваха изцяло електронно през интернет страницата на ИПА.

Събитието по награждаване на администрациите за 2015 г. бе разделено на две части. Първата част бе посветена на иновациите в публичния сектор, възможностите за споделяне на опит с европейските институции и начините за финансиране на нови модели за управление, оптимизиране на цялостното изпълнение и прилагането на политики. 

 

Специален гост на срещата бе г-н Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация. Той отправи приветствие към участниците и сподели мнението, че администрацията през 21-ви век е двигателят за социални иновации и положителна икономическа промяна.

 

След него, г-н Флориан Хаузер, представител на Генерална дирекция „Заетост“ към Европейската комисия представи за първи път в България ръководство на ЕК за по-добра работа на администрацията „Инструменти за практици“. Изданието е събрало  вдъхновяващи практики от всички държави членки на ЕС с конкретни стъпки за адаптиране и внедряване. Г-н Хаузер сравни изданието с „готварска книга“, от която можеш да намериш подходящата рецепта за решаването на редица проблеми. Според ЕК вероятността администрациите да срещат сходни проблеми е толкова голяма, че единен модел с достатъчно предложения може да окаже голяма промяна в работата на служителите и техните организации.

 

Г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление“ от администрацията на Министерския съвет представи възможностите за финансиране на добри и иновативни практики по Оперативната програма за развитие на държавната администрация „Добро управление“.

Втората част на събитието превърна залата на Европейската комисия в ринг за вербални сблъсъци подобни на боксови двубои, за да се представят най-добрите практики в конкурсите  на ИПА за 2015 г.Финалистите в трите категории на конкурсите участваха в своеобразни приятелски срещи на импровизирания боксов ринг. Целта бе участниците да защитят предложенията си в рамките на 2 до 4 минути.

 

В категорията  „Работа на публична администрация със заинтересованите страни в изготвянето на публични политики“ рамо до рамо се изправиха  проектите на Националната агенция за приходите „Влез в час с данъците“ и „Усъвършенстване на лидерството чрез внедряване на подхода коучинг като стил на управление“. Представителите на НАП показаха предложенията си заедно тъй като се оказа, че двата проекта са взаимосвързани от екипите, които стоят зад тях. Проектите  получиха дипломи за иновативни практики в доброто управление и статуетки за отличното си представяне.

 

В категорията „Административно обслужване“ на ринга излязоха Министерство на образованието и науката и Агенция „Пътна инфраструктура“. В рамките на 8 минути експерти от двете институции направиха страхотно представяне. Публиката в залата предпочете представянето на АПИ, но практиката на МОН успя да впечатли съдиите и бе наградена със статуетката за иновативна практики в категорията „Административно обслужване“. АПИ също получи статуетка за въвеждането на система за управление на проекти и прозрачност в работата на институцията за периода 2012-2015 г.

 

Следващият двубой изправи в символичен боксов мач Агенцията по заетостта срещу НАП в категорията „Електронно управление“.  Стъпката на Агенцията за приходите да въведе единен идентификационен код за своите клиенти – гражданите и бизнеса е елегантно решение за въвеждане на електронни услуги и заслужено получи висока оценка заради обхвата си и техническите възможности на системата. Агенцията по заетостта, обаче, успя да докаже, че с наличие на собствен административен ресурс може да превърне инициативата за отваряне на данни в държавната администрация от концепция в практически работещ инструмент за предоставяне на достъп до обществена информация за гражданите, иновативния бизнес в областта на интернет и не на последно място за облекчаване на работата на институцията по изготвяне на справки и анализи на хартия.

 

Освен лекциите в първата част на събитието и приятелския вербален боксов турнир, участниците и гостите на събитието разгледаха изложба на плакати, информационни брошури и др. материали, представящи практиките на всички участници в конкурса. Статуетките, с които бяха наградени добрите практики, се принтираха на място от триизмерен принтер.

 

Интересно е да се отбележи, че през 2015 г. кандидатствалите практики, финансирани по оперативни програми, са  почти равен брой практики на тези, внедрили иновации със собствен ресурс. В допълнение, от анализа на подадените предложения се открои тенденцията проектите със собствено финансиране значително да намаляват сроковете за изпълнение. Така например, Агенцията по заетостта успя да внедри напълно електронен постоянен обмен на данни за 2 месеца в областта на политиката за достъп до обществена информация, която може да бъде използвана повторно.   

 

Изданието на конкурсите за добри практики приключи с отличаване на всички институции, които взеха участие в инициативата за 2015 г. Крайното класиране е приложено тук: Класиране на кандидатите

 

Повече информация за предишни издания на конкурсите за добри практики и инициативата на ИПА може да откриете на: http://ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki.