04 Декември 2018
Alt

На 29.11.2018  г. в София се проведе специална конференция с участие на представители на администрациите, внедрили CAF по проекта "Въвеждане на общата рамка за оценка(CAF) в администрациите"  през периода 2017-2018 г. Администрациите от първата вълна на внедряване бяха включени в прилагането на Националните правилата за външна обратна връзка. От тях 14 бяха удостоени с етикета „Ефективен CAF потребител“. Това отличие се връчва на администрациите, които са изпълнили изискванията за правилно провеждане на самооценката по модела CAF, за съставяне на плана с мерки за подобрение и са удовлетворили поне начално ниво на организационна зрялост по прилагането на 8-те принципа за съвършенство – Ориентираност към резултати; Фокус върху гражданите/потребителите; Лидерство и постоянство на целите; Управление чрез процеси и факти; Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване; Развитие на партньорства; Социална отговорност.

 

Прилагането на тази процедура подкрепя и насърчава правилното прилагане на инструмента за цялостно управление на качеството CAF, като администрациите, които притежават този етикет, разполагат и с доклади с препоръки как да продължат напред.

 

На администрациите от втората и третата вълна на внедряване ще им бъде осигурена възможност да кандидатстват за прилагането на тази процедура в следващия проект, предвиден да започне в началото на 2019 г.

 

 

Списък на отличените с етикет „Ефективен CAF потребител“

 

 

 

 

1. Български институт по метрология

2. Национален осигурителен институт

3. Областна администрация Благоевград

4. Областна администрация Ловеч

5. Областна администрация Пазарджик

6. Областна администрация Перник

7. Областна администрация Пловдив

8. Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

9. Община Благоевград

10. Община Бургас

11. Община Велико Търново

12. Регионално управление на образованието Пловдив

13. Регионално управление на образованието София-град

14. Столична регионална здравна инспекция

 

 

Благодарим на всички участници в процеса на внедряване на CAF в администрацията и ще продължим да следим резултатите и да подкрепяме администрацията в пътя й към съвършенство!

 

 

                       

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.