11 Април 2016

Фокус на броя е темата за социалните мрежи като средство за комуникация в държавната администрация. В интервю по темата, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин споделя виждането си за навлизането на социалните мрежи в работата на МТСП. Като най-голямо предизвикателство той посочва създаването на административен капацитет за работа в социалните мрежи.

 

В бюлетина е публикуван коментар за ползваемостта на социалните мрежи в България, както и мнения от първата среща на лекторите на ИПА, която се проведе на 21 март 2016 г. Кристина Андреева (ИПА) и Маргарита Иванова (Министерство на икономиката) споделят за своя опит в Програмата Еразъм за публичната  администрация.

 

Изданието съдържа информация за предстоящите събития на ИПА, възможности за обучение, стажове и полезни връзки към темата на броя.

 

Бюлетинът може да намерите на интернет страницата на ИПА в секция публикации