02 Юли 2015

Излезе от печат книжка с резултатите от изследване на тема „Системи за управление на качеството в държавната администрация“. Това е първото от общо пет издания, чрез които ИПА ще популяризира резултатите от изследвания по актуални въпроси на административната реформа. Изследванията са осъществени в рамките на проект на института по ОПАК.

За сваляне на изследването: 

ipa.pdf

prilojenie.doc