04 Юни 2015

На 2.06.2015 г. в ,,Гранд Хотел София“ се проведе конференция за представяне на резултати от извършено изследване: „Отворени данни и прозрачно управление“.

Бяха представени добри и иновативни практики за прозрачно и отговорно управление, включени в плановете на Обединено Кралство, Финландия, Дания, Испания, Гърция, Латвия, Естония, Хърватия, Словакия  и САЩ, участнички в инициативата Партньорство за добро управление. Представени бяха още анализ на българската нормативна уредба,  осигуряваща прозрачност, отчетност и гражданско участие, резултатите от проведеното национално представително социологическо проучване, както и анализ на водещи у нас практики на гражданско участие в консултативния процес. Като основен резултат от изследването са формулирани препоръки за увеличаване на прозрачността и насърчаване на гражданското участие и взаимодействие с управляващите институции.
                  
Във втората част на конференцията беше представена частта от изследването, свързано с отворените данни. Тук основната цел е да се предложат конкретни мерки за подобряване на процесите по предоставяне на публичната информация в България в отворен формат, да се предложат мерки за  създаване на устойчив механизъм за мониторинг и да се идентифицират основните ползи от отварянето на данните.

Направен беше преглед на международните класации в областта на отворените данни, които се провеждат ежегодно, за да се установят общите тенденции в развитието на отворените данни, като се идентифицират добрите практики за анализ на състоянието.

Представени бяха добри практики на водещите страни – Франция, Великобритания и Словения, като участниците в конференцията бяха запознати с предимствата и недостатъците на подходите за предоставяне на публичната информация в отворен формат в проучените страни, както и с ползите за различните заинтересовани страни. Направен беше преглед на състоянието на отворените данни в България и бяха препоръчани мерки за гарантиране на устойчивост на инициативата в България.

Изследването се реализира в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”.

 

praven_analiz_otvoreni_danni.ppt

praven_analiz_prozrachno_upravlenie.ppt

prezentaciya_izsledvane_prozrachno_upravlenie.ppt

prezentaciya_na_izsledvane_otvoreni_danni_-_final-new_2.ppt