25 Май 2015

На 20.05.2015 г. в Резиденция „Бояна“, гр. София се проведе конференция за представяне на резултати от извършено изследване: „Системи за управление на качество в държавната администрация“. В конференцията участие взеха общо 82 представители на централната, териториалната, областната и общинската администрации.

Изследването има за цел да идентифицира кои инструменти за управление на качеството се прилагат в българската администрация, сред които: ISO 9001, Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) и Общата рамка за оценка(CAF), разработена от Европейския институт по публична администрация.Изследват се също ползите и предизвикателствата при прилагането им, като се търси отговор на въпроса кой от тях за кое ниво на администрацията е приложим.

На конференцията бяха представени резултатите от направеното изследване, както и някои добри практики по прилагането на различните инструменти. Община Велико Търново представи дългогодишната си практика по прилагането на ISO9001:2008, ISO14001:2004 и ISO 27001:2013. НАП представи своя опит и постигнати резултати при прилагането на Модела за съвършенство на EFQM, а Областна администрация Пазарджик запозна участниците с ползите от използването на CAF. Накрая на конференцията авторите на CAFсе включиха от Европейския институт по публична администрация и представиха принципите на Модела, версия CAF2013 г., както и някои данни от проведено изследване по прилагането на този инструмент през периода 2006 – 2011 г.

След приключване на работата по това изследване, резултатите ще бъдат публикувани на сайта на ИПА.

Изследването е в изпълнение на Дейност 1 „Провеждане на 5 изследвания в ключови области на доброто управление във връзка с Договор № С13-22-1-38/05.03.2015 г., сключен между Института по публична администрация и „Глобал Адвайзърс” АД, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и разработване на стратегически документ - бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения” в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”. 

  

iso9001.ppt

efqm_nap_20052015_final.ppt

caf-_pazardjik.ppt

quality_in_public_sector.ppt

suk_konferentsia_ipa.ppt