Конференция за представяне на резултатите от изследване „Административно обслужване на населението в България“

16 Юни 2015

На 16 юни 2015 г. в „Гранд хотел София“ се проведе конференция на тема „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ“, в рамките на проект на Института по публична администрация. На конференцията бяха представени проучените добри практики на Чехия, Германия и Италия по изграждане на центрове за комплексни административни услуги. Представен беше напредъкът при предоставянето на комплексни административни услуги в България и бяха обсъдени различни възможности за изграждането на центрове за предоставяне на тези услуги в България. На страницата на ИПА ще бъде публикувано пълното съдържание на изследването след неговото финализиране. Презентацията от конференцията може да видите тук:

1. Презентация

2. Програма