Конференция за представяне на резултатите от изследване „Европейски практики в доброто управление на административната дейност“

16 Юни 2015

На 15 юни 2015 г. в „Гранд хотел София“ се проведе конференция на тема „ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ“, в рамките на проект на Института по публична администрация. На конференцията бяха представени проучените принципи за добро управление в различни европейски и световни институции, добри практики от институции в България на централно и местно ниво. Обсъдени бяха възможностите за превръщането на принципите за добро управление в управленски практики. Презентации от събитието може да изтеглите от тук:

1. Модул 1

2. Модул 2

3. Модул 3 & 4

Програма