12 Октомври 2016

Институтът по публична администрация открива процедура за кандидатстване в годишния конкурс за добри практики в дейността на администрацията за 2016 г.

Темите на конкурса са следните:

  1. Оптимизиране на работни процеси;
  2. Ангажиране и задържане на служителите;
  3. Открито управление.

Всички административни структури, желаещи да участват в конкурса за добри практики следва да подадат формуляр в периода от 10 октомври до 7 ноември 2016 г.Попълнените формуляр се изпращат на вниманието на изпълнителния директор на ИПА.

Конкурсите за добри практики се утвърдиха като очаквано събитие, което преминава при изключителен интерес. Чрез инициативата през 2015 г. се идентифицираха практики, които спомогнаха България да се издигне в различни международни и  европейски класации.

 

Пълна информация за темите на конкурса, критериите за оценяване на предложенията, начините на участие в конкурса са публикувани в интернет страницата на ИПА - в меню „Форуми и конкурси“, раздел „Конкурси за добри практики 2016“.