01 Октомври 2020
Alt

 

Стартира подаването на кандидатури за Конкурса за добри практики 2020. Необходимо е участниците да попълнят формуляр за кандидатстване, който е публикуван на сайта на ИПА и да го изпратят до 16 октомври 2020 г.

В тазгодишното издание са предвидени два нови критерия за оценяване – дигитализация на бизнес процесите и ефект от внедряване на практиката. Категориите, в които могат да участват кандидатите са:

  • Управление на хората
  • Технологични решения за открито управление
  • Социална отговорност

Тази година насърчаваме представянето на добри практики, които, освен с някоя от посочените категории, са свързани и с предизвикателства, породени от пандемията с Covid-19.

Формулярът е достъпен на линка: https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki

Очакваме Вашите кандидатури!