25 Септември 2014

През 2014 г. Институтът по публична администрация инициира провеждането на два конкурса за споделяне на добри практики:

·         Конкурс за иновативни е-решения и практики

·         Конкурс за иновативни практики в доброто управление

Крайният срок за представяне на добрите практики е 20 октомври 2014 г.

Пълната информация за условията за участие в конкурсите  е публикувана на адрес: http://ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki. За улеснение на участниците представянето на добри практики се извършва само чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на: http://ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki-2014

Представители на екипите, реализирали най-високо оценените добри практики ще бъдат включени в приложен бенчмарк в две страни членки на ЕС.