Конкурсът EPSA за 2017 г. е обявен. Краен срок за кандидатстване: 1 май 2017 г.

06 Април 2017

Стартира конкурсът за добри практики European Pubic Sector Award (EPSA) за 2017-та година. Престижната награда за публична администрация се организира от Европейския институт за публична администрация (ЕИПА/EIPA), с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Административните структури на всички държави членки на ЕС могат да кандидатстват в срок до 1 май, като подадат електронен формуляр за участие.

 

Основна цел на конкурса е да се идентифицират практиките за подобряване на публичното управление, като тази година темата е  „Комплексните предизвикателства“ (An Innovative Public Sector in 2017 – New Solutions to Complex Challenges).

 

Конкурсът е разделен за организации в три категории:

1.     Европейско или национално ниво;

2.     Регионално ниво;

3.     Трансгранично или местно ниво.

 

Критериите за оценка на предложенията са следните:

1.     Иновативност;

2.     Включване на заинтересованите страни;

3.     Релевантност по отношение на целевите групи;

4.     Въздействие;

5.     Устойчивост;

6.     Приемственост и възможност за трансфер на практиката;

7.     Социално включване;

8.     Ефект върху финансовата устойчивост и икономическото развитие.

 

EPSA 2017 е единственият общоевропейски конкурс за споделяне на добри практики от дейността на публичния сектор. Събраните добри практики се включват в сборници и участват като примери в семинари за трансфер на знания.

                                                                                            

Пълна информация за темите на конкурса, критериите за оценяване на предложенията и начините на участие са публикувани в интернет страницата на ЕИПА и в интернет страницата на конкурса -  http://epsa2017.eu/en/home/.

 

Носителите на престижното отличие ще бъдат обявени на официална церемония, която ще се състои през м. ноември 2017 г. в гр. Маастрихт (Холандия).

 

За повече информация:

http://epsa2017.eu/en/home/