18 Февруари 2015

ИПА ще приема заявки за обучения по Каталог ‘2014, включени в проекти по ОПАК, най-късно до 28 февруари 2015 г. Заявените обучения ще се проведат до края на първото полугодие.