16 Ноември 2018

На 15 ноември 2018 г. се проведе кръгла маса на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“, организирана от Национална лаборатория по компютърна вирусология при Българска академия на науките.

 

Събитието е част от изследване на Института по публична администрация на тема „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България“. Изследването се осъществява от Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН съвместно с представители на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и European Software Institute - Center Eastern Europe, като част от изследване по проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Фокусът на кръглата маса бе подобряване на киберсигурността на публичния сектор в България, като се отчитат възможностите за приложение на иновативни технологии (като блокчейн, изкуствен интелект и чатботове) в работата на държавната администрация.

 

Участие в мероприятието взеха представители на държавната администрация, академичния сектор и бизнеса като участници в оперативната поддръжка на електронното управление в България.

 

На кръглата маса бяха представени основните дейности, свързани с анализ на държавната политика в областта на кибер сигурността; възможности за приложение на блокчейн технологиите в работата на държавната администрация и връзката им с кибер сигурността и възможностите за използване на изкуствен интелект и чатботове при предоставяне на услуги и комуникация с потребителите, както и за поддържане на кибер сигурността.

 

Бяха представени и резултати от он-лайн изследване с експерти по киберсигурността от държавната администрация, академичния сектор и бизнеса.

 

Във втората си част бе проведена консултация с участниците в кръглата маса по подготовка на визия за кибер сигурност с фокус върху национална програма за изследване по кибер сигурност; концепция за развитие на човешкия потенциал и модел за взаимодействие между администрация, бизнес и академичен сектор в оперативното поддържане на електронното управление.