Курс „ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ: ОТ ПОДГОТОВКА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ“ (ДУО-3) ще се проведе през есента.

09 Юни 2014

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че курсът се отлага поради организационни причини за есента на 2014 г. Допълнително ще Ви уведомим за точните дата и място на провеждане.

 

Моля желаещите да се регистрират, като изпратят заявка за участие по образец, приложен в края на Каталога и на интернет страницата на ИПА, на следния имейл адрес: org@ipa.government.bg

 

За повече информация относно съдържанието на курса проверете тук.