24 Юли 2019

Философският факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" обявява прием за Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“. Програмата създава знания и умения за работа в публичния сектор; в европейските, държавните и общинските институции; в неправителствените организации; в дружествата, които предоставят публични услуги. Предназначена е за всички, които, независимо от конкретната си професия участват или искат да участват във формулирането и постигането на публичните цели. Съдържанието й е в съответствие с актуалното развитие на световната наука за публичното управление и на модерните практики на европейската администрация. В рамките на два семестъра лекциите ще се водят от утвърдени специалисти в областта на публичното управление, а участниците ще разработват проекти за решаването на проблеми, които вълнуват българското общество.

 

Програмата е за вас, ако:

  • вече работите в публичния сектор, но искате да надградите компетентностите си и да повишите квалификацията си;
  • публичният сектор ви е важен;
  • развитието на България има значение за вас.

 

Всичко за Програмата и начина на кандидатстване можете да научите на: http://ma.su-phls.info/?page_id=212

 

С учебния план можете да се запознаете на: http://phls.uni-sofia.bg/article/546