30 Април 2015

Корейският институт за развитие (KDI school) предоставя стипендии за държавни служители за обучение в магистърски програми по публични политики и политика на развитие. Корейският институт поема разходите за самолетни билети, таксата за обучение и месечна стипендия. Необходимо е служителите да ползват английски език.

 

Краен срок за кандидатстване : 22 май 2015 година

 

За допълнителна информация относно кандидатстването:

  ;  http://admissions.kdischool.ac.kr