Международна обучителна програма за висши държавни служители по проект „Синергия“

07 Март 2022

В периода 23-25 февруари 2022 г. в Рига, Латвия се проведe последният (5-ти) модул от второто издание на международната програма за висши държавни служители по проект „Синергия“. В тридневното обучение участваха над 40 висши държавни служители от Полша, България, Латвия и Унгария. Лекторите и участниците в него споделиха международен опит по различни въпроси в областта на публичното управление и дискутираха по теми като "Осъзнато лидерство" и „Технологии за отворено пространство“. В рамките на срещата участниците посетиха Център за споделени услуги за да се запознаят на практика с модерни пространства за работа.

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, присъства на събитието и произнесе поздравителен заключителен адрес към всички участници за успешното им участие във второто издание на програмата, проведено 2021-2022 г.