На 14 октомври 2014 г. в резиденция Бояна се проведе конференция на тема „Електронното управление в България: оценка и анализи“ под патронажа на министъра на транспорта.

20 Октомври 2014

                На 14 октомври 2014 г. в резиденция Бояна се проведе конференция на тема „Електронното управление в България: оценка и анализи“ под патронажа на министъра на транспорта.

                На конференцията бяха повдигнати много актуални въпроси, свързани с Е-управлениетов България и развитието на сектора. Въпреки усилията на няколко правителства, множеството проекти, финансирани с бюджетни и европейски средства и световното признание за българските ИТ специалисти, България продължава да бъде в  дъното на европейски и световни класации, свързани с внедряването и пълноценното използване на новите ИТ  в административното управление. В тази връзка бе направен преглед на постиженията, проблемите и решенията за развитие на Е-управление в страната, както и последните доклади на Европейската комисия и ООН по темата.

                Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията доц. Камен Спасов откри конференцията с презентация на изключително актуалната в момента тема за приемствеността и устойчивостта на Е-управление в България.Той представи примера на страни извън Европейския съюз в електронното управление и предоставянето на комплексни административни услуги за гражданите и бизнеса. В допълнение към добрите практики, доц. Спасов запозна участниците в конференцията с успешни проекти на МТИТС, които ще улеснят комуникацията  между администрацията и гражданите при предоставяне на информация за извършване нa даденаадминистративнауслуга.


                                                 

               Втората част на конференцията бе открита от г-н Боян Жеков, Университет по библиотекознание и информационни технологии, лектор към ИПА, който представи изследване на ИПА в областта на развитието на електронното управление в българската администрация. За изследването на ИПА, екипът разработи индикатори за оценка на Е-управлението и анкетно проучване, изпратено до всички администрации. Оценката и  анализът на данните бяха представени от Боян Жеков.

                В събитието участие взеха над 80 представители на администрацията и академичните среди . Те изразиха задоволството си от предоставянето на форум за обсъждане на актуални проблеми със специалисти от други институции.

Презентации:

1.elektronnoto_upravlenie_v_blgariya.pdf

2. e-20141014_egov_un.pdf

3. 20141014_ivo_georgiev_euegovernmentbenchmarking2.pdf

4. ipa_boyana_141014_servey.pdf