28 Септември 2016

Днес, 28 септември 2016 г., вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева откри официално първото обучение за Екипа на Председателството на тема „Практически аспекти на Председателството на Съвета на ЕС“ в Дома на Европа.  Госпожа Кунева анализира наличния капацитет и натрупаната експертиза на българската администрация по европейски въпроси, подчерта важността на обученията на Екипа на Председателството, и изрази своята увереност в успеха на Българското председателство през 2018 г.

 

Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, приветства участниците в обучението и посочи, че Европейската комисия и Европейският парламент ще бъдат важни партньори при провеждането на Българското председателство.

 

Обучението се организира от Института по публична администрация и цели да запознае българските експерти с ролята и същността на ротационното председателство, с функциите, задачите и отговорностите на председателстващата държава и нейните служители по време на провеждането на председателството на Съвета на ЕС. Лектор на обучението е госпожа Jantine VAN BAKEL, участвала пряко в провеждането на Холандското ротационното председателство в първата половина на 2016 г.

 

Материалите от курса: