Национално проучване на нагласите на служителите в администрацията

01 Ноември 2019

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То беше проведено  в периода 10 юни – 10 юли 2019 г. от Института по публична администрация. Над 6000 служители на различни нива и от различни структури на държавната администрация попълниха онлайн въпросник, като изразиха своите мнения и оценки по различни въпроси. Пълния текст за методологията и резултатите от проучването можете да видите в секция "Публикации".