07 Октомври 2015

В края на септември завършиха последните електронни курсове на ИПА, планирани в рамките на проект по ОПАК „Изграждане на капацитета на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“.  Над 150 държавни служители се включиха в осемте е-курса:

 

·         Умения за представяне пред аудитория“преподавател: Стоян Съев – асистент, Център за електронно обучение към Факултет по педагогика, Софийски университет

·         „Концепция за комплексно административно обслужване“преподаватели: д-р Алеко Джилджов и Емилия Александрова от дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

·         „Прилагане на административно процесуален кодекс“ /за неюристи/ - преподавател: Емилия Александрова от дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

·         „Отворена и прозрачна администрация - принципи, политика, практики“преподавател: Искрен Иванов от дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

·         „Държавни помощи“преподавател: Кремена Гочева главен експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“, МОСВ

·         „Методи за определяне размерите на местните такси и цени на  услуги“преподавател: проф. Борислав Борисов от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

·         „Зелена община“ преподаватели : Кристина Андреева главен експерт в ИПА  и доц. д-р арх. Веляна Найденова от Нов български университет

·         „Електронно управление“преподавател: Боян Жеков - асистент и докторант в катедра „Компютърни науки“ към Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Общият брой на успешно завършилите обучението е 134, като над 95% от тях са служители от териториални структури и общини. Възможността за обучение в удобно за участниците време и място, адаптираните и за мобилни устройства учебни ресурси, спестяването на разходи за командировъчни са само част от предимствата на тази форма на обучение, които много участници споделят в анкетите за обратна връзка. Е-курсове се провеждат на специално разработена по проекта на ИПА платформа за е-обучение, чрез която тепърва ще се предлагат повече и по-разнообразни възможности за повишаване на професионалната квалификация на служителите.