21 Август 2015

Излязоха от печат четири нови издания на ИПА, представящи резултати от изследвания по ключови въпроси на модернизирането на администрацията.

    ·         Отворени данни и прозрачно управление

    ·         Административно обслужване на населението в България

    ·         Ефективност на новата система на заплащане и оценка на изпълнението

    ·         Европейски практики в доброто управление и административната дейност

Изследванията са публикувани и в сайта на ИПА, в рубриката „Публикации“.