27 Януари 2015

В рубриката „Обучения“ >„Каталог обучения на ИПА“ е публикуван образец за изготвяне на Годишен план за обучение. В срок до 15.03.2015 г. администрациите трябва да изпратят в ИПА сканирано копие на утвърдения годишен план, който се изпраща само по електронна поща на