Обучение на държавни служители със значим принос в изпълнение на проектни дейности на ИПА

18 Януари 2019

На 10-12 януари 2019 г. във Велинград се проведе обучение на тема „Лична ефективност. Емоционална интелигентност“ на служители с особено голям принос в изпълнението на проектни дейности на ИПА и постигнали значими успехи. Участваха над 20 представители на Администрацията на министерски съвет, ИПА, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Държавна агенция „Електронно управление“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Областна дирекция Земеделие – Благоевград Областна администрация Пазарджик, Областна администрация Кърджали, Областна администрация Ловеч, Община Велико Търново, Община Брацигово.

 

ИПА благодари на всички за участието и приноса!