27 Април 2018

 

 

Посолство на Конфедерация Швейцария отправя покана за номиниране на участници в обучение на тема „Leadership in International Security Course” в Женевския център по въпросите на сигурността (GCSP), което ще се проведе в периода 08.10.2018 г. - 31.05.2019 г. 

 

Обучението ще се проведе на английски език и е насочено към служители (mid-career level) със завършено висше образование и работещи в областта на международната сигурност, на следните административни структури:

 • Министерство на външните работи;
 • Министерство на отбраната;
 • Министерство на  икономиката;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на правосъдието;
 • Администрацията на Министерски съвет;
 • Администрация на Президента и др. заинтересовани административни структури.

 

Организаторите поемат таксата за участие на кандидатите, а изпращащата администрация поема разходите за път, настаняване и дневни. 

 

Кандидатите следва да направят он-лайн регистрация до 31.05.2018 г., попълвайки заявление на следния електронен адрес:

http://gcspsite.force.com/courseApplication?courseId=01tb0000008HYOU

 

След подаване на заявлението за участие в обучението кандидатите трябва да представят следните документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Писмо за подкрепа от страна на изпращащата администрация.

 

Заинтересованите администрации следва да информират дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за номинираните то тях кандидати в срок до 17.05.2018 г.

 

Лице за контакт в Министерство на външните работи е г-жа Силвия Томова, главен експерт в дирекция „Човешки ресурси”,

 

По-подробна информация за обучението ще намерите в приложената нота и програма, както и на сайта на центъра: