12 Септември 2017

Институтът по публична администрация Ви кани на специално, безплатно обучение на тема “Повишаване на разбирането и информираност за работа с граждани с увреден слух”. Обучението се провежда по повод на Международната седмица на хората с увреден слух, която се отбелязва по целия святмежду 18 и 24 септември.

 

Събитието ще се проведе в рамките на половин ден (4 часа). В случай на интерес от Ваша страна, може да изпратите своето желание за присъствие на имейл до 22.09.2017. При създали се групи от 20 човека ще ви уведомим за датата и мястото на провеждане.

 

Обучението е предназначено е задържавни служители, които комуникират с граждани и за които е необходимо да са запознати със законовите изисквания при комуникация с хора с увреден слух, както и с често срещаните проблеми и начини за тяхното решение.

 

Основните цели на обучението са да се даде приложима информация относно културата на глухите хора, увреждането на слуха, проблемите в комуникацията и осигуряването на достъпна среда за хора,  увреден слух. Придобиване на увереност и познание относно проблемите на глухите хора и услугите в тяхна подкрепа.

 

Учебно съдържание:

·         Глухата култура и общност - Въведение в ситуацията в България.

·         Затруднения, с които глухите хора се сблъскват

·         Работа с глухи граждани и комуникационни стратегии

·         Правни изисквания за осигуряване на достъпност

·         Добри практики за осигуряване на достъпност

 

Събитието е част от политиката за Социална отговорност на Института по публична администрация. С нея Институтът цели да постави начало на редици начинания в тази област – безплатни обучения, събития, организиране и участие в инициативи, работещи в полза на обществото.

 

За повече информация:

За повече информация:

Габриела Савова,

Тел: 0877 221 443

Имейл: