ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ СИНЕРГИЯ, СОФИЯ

28 Април 2023

В периода 24-26 април 2023 г., в гр. София, Институтът по публична администрация организира провеждането на обучение от 4-тото, последно издание на международната програма за висши държавни служители по проект „Синергия“. Програмата е на модулен принцип, като във всеки модул се разглеждат различни теми, свързани с актуални проблеми в публичното управление.  

В обучението участваха 60 висши държавни служители от Полша, България, Латвия и Унгария.

Събитието бе официално открито от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА и г-жа Ana Jaron, ръководител на проекта “Синергия“. В първия ден от програмата бяха разгледани темите „Публичната администрация в дигиталния свят и в условията на пазарна трансформация чрез технологии“, представени от г-жа Pinar Ozcan, професор по предприемачество и иновации в Оксфордския университет, Великобритания.

Ключов фокус на втория ден на обученията бяха въпросите относно “Целевото управление и мерки за подобряване на изпълнението в публичната администрация”, анализирани от г-н Markus Maedler, директор на MBA програмите в Училището по финанси и мениджмънт във Франкфурт, преподавател в IESE Business School, с докторска титла от Колумбийския университет в САЩ.

Третият ден бе посветен киберсигурността. Темата бе  представена от  експертите с богат опит в областта на новите технологии и сигурността в дигиталния свят - г-н Ясен Танев и г-н Антон Пулийски. Те обърнаха специално внимание на проблемите свързани с кибер атаки срещу институции и хора, как те да бъдат разпознати, какви са последиците от тях и какви мерки за защита могат да бъдат предприети.

Тридневното обучение за висши държавни служители бе изцяло с практическа насоченост и включваше интензивна работа по групи за обсъждане на различни практически казуси и задания, чийто резултати се представяха пред всички участници за обща дискусия.