28 Март 2018
Alt

На 27 март Институтът по публична администрация организира първото от серия обучения на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни(GDPR)”, по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Новият регламент влиза в сила през май 2018-та година и засяга пряко всички организации, които събират, обработват и съхраняват лични данни.

 

Лектори на обучението бяха  Жулиета Мандажиева, Таня Точева, Димитър Калдамуков и Енчо Динев. Те представиха на участниците актуални примери от практиката, след което се проведе оживена дискусия. Това спомогна за постигането на главната цел на обучението - служителите от държавните администрации да се запознаят с правната рамка и основните изменения, които предстоят, за да могат да добият яснота относно какви ще са ролите и отговорностите при работа с лични данни, както и задълженията на самите институции.

 

 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.