Обучение за обучители по обществени поръчки

13 Септември 2016

 

На 12 септември 2016 г. стартира обучение за обучители по обществени поръчки в рамките на съвместен проект на ИПА и ОИСР „Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“.

Обучението обхваща широк кръг от теми от планиране, анализ на пазара, критерии за подбор и възлагане, управление на договор до засилване на предварителния и последващия контрол, конфликта на интереси, Е-обществени поръчки. Курсът се провежда на английски и български език.