Обучение за обучители по обществени поръчки по проект "Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ"

20 Септември 2016

В периода 12 – 16 септември 2016 г. се проведе обучение за обучители по обществени поръчки в рамките на проект „Подкрепа за разработване и прилагане на програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ“. Проектът се изпълнява от ОИСР и е финансиран от Европейската комисия.

 

Основните лектори – Пилви Такала и Тапио Латинен от Финландия, представиха теми, които обхващат целия цикъл по обществени поръчки – от планиране и извършване на проучване на пазара до конфликт на интереси и последващ контрол. Двамата работят в консултантска фирма, специализирана в предоставянето на експертни услуги и обучение в областта на обществените поръчки и са много търсени не само във Финландия, но и в чужбина. В работата си те бяха подпомогнати от лектори от Литва, Португалия, Австрия и Италия, които споделиха техния опит в областта на обществените поръчки. По време на обучението се представи  и „Общо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки в България”. Темата, свързана с нарушенията по обществени поръчки, които водят до финансови корекции бе представена от г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в ИА „ОСЕС“.

 

В обучението взеха участие представители на управляващи органи по оперативни програми, Агенция по обществени поръчки, Сметна палата на Република България, Агенция за държавна финансова инспекция, Столична община. Участниците, експерти с дългогодишен опит и работещи във звена, пряко ангажирани в процеса по обществени поръчки,  оцениха високо систематизираното и задълбочно представяне на темите, отличната професионална подготовка на лекторите, включването на аудиторията в учебния процес чрез даването на възможност за презентиране по конкретни проблеми и обсъждане на много и различни казуси.

 

През октомври и ноември 2016 г. ще се проведат и две пилотни обучения, на които участниците в обучението за обучители ще се включат като лектори.