14 Март 2020

Поради обявеното извънредно положение, от 16 март ИПА ще провежда обучения само в електронна форма. Лицата за контакт от администрациите вече са информирани, че графикът за обученията до края на юли е готов и достъпен в Информационната система на Института.

Един от новите е-курсове – „Колаборативна работа в дигитална среда“ - може да бъде много полезен за администрации, чиито служители преминават към работа от разстояние в домашна среда. За улесняване на работата в администрацията ИПА препоръчва и видеото „7 технологии за дистанционна работа“, достъпно на сайта на Aula.bg  на http://aula.bg/blog/distancionna-rabota/