Обучения на мултипликатори по темата за домашно насилие сред специалистите по човешки ресурси

Логото на проекта изписано като SHE с розов акцент като част от сърце на S и до него вдясно логото на Европейския съюз със звезди в кръг на син фон

На 11 и 12 май 2023 г.  в София се проведоха първите две групи обучения на мултипликатори по темата за домашното насилие. Семинарите бяха проведени от г-жа Олга Чернева и г-жа Иванка Раичкова – дългогодишни експерти по управление на човешките ресурси в държавната администрация и обучени за обучители по темата за домашното насилие.

Над 40 специалисти по човешки ресурси се включиха в двете проведени групи. Обученията преминаха под знака на активни дискусии, както по отношение на признаците и подходите за превенция на домашното насилие, така и върху възможностите на специалистите по човешки ресурси да влияят върху разбирането на темата.

Обученията се провеждат в рамките на проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси", съфинансиран от ЕС, чиято цел е повишаване осведомеността по темата и ще продължат до края на 2023 година. Проектът се осъществява в партньорство с Център за изследване на демокрацията и Асоциация Деметра.

 

Общ поглед в гръб на участниците на цялата зала с обучаеми. Обучаемите седят на зелени маси по двама или трима на ред. По средата на залата има пътека за минаване разделяща масите   Снимка на лекторката в обучението, застанала до зелена маса, а на заден план и леко вляво от нея се вижда на екран презентацията. Вдъното вляво е застанала и втората лекторка в обучението  Общ поглед на залата с участниците, част от които са седнали, други изправени, докато слушат представяне на колегите си от работата по групи

Снимка на ректорката в билзък план, застанала до зелена маса, с листове с бележки пред нея. На задане план вляво от нея се вижда и екран с презентация.


Проектът, събитията и материалите са финансирани от Европейския съюз. Съдържанието им представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него, и не отразява непременно мнението на ЕС или ГД „Правосъдие и потребители“.