Обучения на мултипликатори по темата за домашно насилие сред специалистите по човешки ресурси

16 Май 2023

На 11 и 12 май 2023 г.  в София се проведоха първите две групи обучения на мултипликатори по темата за домашното насилие. Семинарите бяха проведени от г-жа Олга Чернева и г-жа Иванка Раичкова – дългогодишни експерти по управление на човешките ресурси в държавната администрация и обучени за обучители по темата за домашното насилие.

Над 40 специалисти по човешки ресурси се включиха в двете проведени групи. Обученията преминаха под знака на активни дискусии, както по отношение на признаците и подходите за превенция на домашното насилие, така и върху възможностите на специалистите по човешки ресурси да влияят върху разбирането на темата.

Обученията се провеждат в рамките на проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси", съфинансиран от ЕС, чиято цел е повишаване осведомеността по темата и ще продължат до края на 2023 година. Проектът се осъществява в партньорство с Център за изследване на демокрацията и Асоциация Деметра.

 

   


Проектът, събитията и материалите са финансирани от Европейския съюз. Съдържанието им представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него, и не отразява непременно мнението на ЕС или ГД „Правосъдие и потребители“.