Обучения на обучители по темата за домашно насилие сред специалистите по човешки ресурси

През месеците януари и февруари 2023 година в град Пловдив, в рамките на проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез повишаване осведомеността на специалистите по човешки ресурси" (№ 101049242, SHE), се проведоха три обучения на обучители сред специалистите по човешки ресурси от централна и териториална администрация. Лектори на обученията бяха представителите на партньорите по проекта Асоциация „Деметра“ и Център за изследване на демокрацията.

В обученията бяха представени различните аспекти на домашното насилие, връзката му със стереотипите, правната рамка и междуинституционална подкрепа, която съществува в България, както и начините за ясно и експертно представяне на тази важна за обществото тема. Специалистите по човешки ресурси имаха възможност да се запознаят с подготвените по проекта материали – „Наръчник за обучение на специалисти в сферата на човешките ресурси“ по темата за домашното насилие и „Методологически насоки за обучение“. В рамките на проведените ролеви игри и симулации експертите приложиха на практика новопридобитите знания и умения на обучители при представяне на темата за домашно насилие.

 

 

 


Проектът, събитията и материалите са финансирани от Европейския съюз. Съдържанието им представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него, и не отразява непременно мнението на ЕС или ГД „Правосъдие и потребители“.