08 Юли 2014

В периода 7-15 юли Институтът по публична администрация, със съдействието на АОП и НСОРБ,  провежда извънпланови обучения по най-новите промени в  закона за обществените поръчки, влезли в сила от 1 юли 2014 г. В обученията ще участват служители на над 350 централни и териториални администрации.  Експерти от АОП разясняват на участниците актуални въпроси за новите изисквания към документацията, новия обхват на предварителния контрол, новите изисквания към профила на купувача и т.н. За улеснение на участниците по-голямата част от обученията се провеждат на място в областните центрове Благоевград, Враца, Шумен, В. Търново, Сливен и Пловдив.

До края на годината, в съответствие с постъпили заявки по Каталог 2014, ИПА ще организира допълнителни обучения по промените в ЗОП.