25 Октомври 2019

Последният курс на Френското висше училище по администрация (ENA) за 2019 г., за който български държавни служители могат да кандидатстват е на тема: „Местни власти, модерни градове и отворено управление“ (Local Authorities, smart cities and open government).

Обучението ще се проведе в периода 9 – 20 декември 2019 г. във Франция като крайният срок за кандидатстване е 4 ноември 2019 г. (линк за документи за кандидатстване – https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/

Подробна информация за курса може да видите в  Каталога за 2019 ENA CISAP https://www.ena.fr/eng/Formation-continue/International-cycles/cisap 

Процесът на кандидатстване, подбор и финансиране се осъществява с подкрепата на Посолството на Република Франция в България. То осигурява одобрените български кандидати със стипендии, които покриват всички разходи, с изключение на транспортните разходи до Франция.

 

За детайлна информация за начина и документите за кандидатстване и подбор:

Mrs Aria Ribieras

Institutional and technical cooperation department,

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

aria.ribieras@institutfrancais.bg

Tel: 02/937 79 11