Обучения в ENA за български държавни служители през 2019 г.

25 Октомври 2019

Последният курс на Френското висше училище по администрация (ENA) за 2019 г., за който български държавни служители могат да кандидатстват е на тема: „Местни власти, модерни градове и отворено управление“ (Local Authorities, smart cities and open government).

Обучението ще се проведе в периода 9 – 20 декември 2019 г. във Франция като крайният срок за кандидатстване е 4 ноември 2019 г. (линк за документи за кандидатстване – https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/

Подробна информация за курса може да видите в  Каталога за 2019 ENA CISAP https://www.ena.fr/eng/Formation-continue/International-cycles/cisap 

Процесът на кандидатстване, подбор и финансиране се осъществява с подкрепата на Посолството на Република Франция в България. То осигурява одобрените български кандидати със стипендии, които покриват всички разходи, с изключение на транспортните разходи до Франция.

 

За детайлна информация за начина и документите за кандидатстване и подбор:

Mrs Aria Ribieras

Institutional and technical cooperation department,

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

Tel: 02/937 79 11