21 Юли 2014

През първото полугодие на 2014 г. в ИПА са проведени 687 обучения, а броят на обучените в тях служители е 13 259. Тези резултати надхвърлят целевите индикатори за цялата 2014 година. Основна причина за големия брой на обученията са проектите на над 300 администрации по оперативна програма „Административен капацитет“, във всеки от които има планирани обучения на ИПА. Вследствие на това, само по Каталог 2013 през миналата и тази година са постъпили близо 28 000 заявки.  Към 30.06.2014 г. по този каталог са обучени общо 20 911 служители, което е около 75% от броя на заявените.

Най-голям дял от проведените 687 обучения са курсове по компютърни умения и развитие на Е-управление – общо 293 обучения (близо 43%) с 4 146 участници в тях. На следващо място е специализираната програма от Каталог 2013 „Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията“, по която са проведени 92 обучения. Сериозен интерес има и към чуждоезиковите обучения – проведени са общо 83 с 1022 участници.

В условията на изключителна натовареност и голям брой заявки за обучения през първото полугодие на 2014 г.  ИПА успя да постигне много високи резултати.