17 Септември 2019

ИПА напомня за възможността български държавни служители да кандидатстват за участие в международни специализирани обучения на ENA във Франция, както следва:

 

Курс

Език на обучение

 

Период на провеждане

 

Срок на кандидатстване

Линк за онлайн регистрация

Fighting Corruption

 

 Английски
 език

 920

 декември

 до

 24.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action348/info/

Local authorities, smart cities and open
 government

 

 Английски 
 език

 9 – 20

 декември

 до

 25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action349/info/

 Innovation and digital
 transformation of the
 public sector

 Английски 
 език

 9 – 20

 декември

 до

 25.09.2019

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action347/info/

 

 

Подробна информация за посочените курсове се съдържа в Каталог 2019 ENA CISAP, който може да се изтегли от следния линк: https://www.ena.fr/eng/Formation-continue/International-cycles/cisap.

 

Процесът на кандидатстване, подбор и финансиране се осъществява с подкрепата на Посолството на Република Франция в България. Посолството осигурява на селектираните български кандидати стипендии, които покриват всички разходи, с изключение на транспортните, до Франция.

 

За контакт:

Mrs Aria Ribieras

Institutional and technical cooperation department,

French Embassy in Bulgaria – French Institute in Bulgaria

e-mail: aria.ribieras@institutfrancais.bg

tel: 02/937 79 11