10 Март 2017

На 10 март в Министерството на икономиката се проведе дискусионен форум на тема "Oдит и управление на качеството в държавната администрация". Форумът се организира от ИПА в съответствие с политиката за популяризиране и по-широко прилагане на системи за управление на качеството в администрацията.

 

На събитието присъстваха над 40 ръководители и експерти от звена по вътрешен одит в централни и териториални структури. Форумът беше открит от Анета Тушева – директор на дирекция “Обучение, международна дейност и проекти” в ИПА. Тя представи и двамата лектори – Красимир Кънев, одитор и консултант по управление на качеството и Светлан Карталов, гл. секретар на Областна администрация Пазарджик и експерт по CAF. Галина Мутафчийска, ръководител на CAF ресурсния център към Института, информира аудиторията за изпълнявания от ИПА проект  “Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрацията“ и очерта основните цели на форума.

 

Г-н Кънев представи последната редакция на ISO9001 от 2015 г., като посочи и различни практики в прилагането на стандарта. Светлан Карталов запозна участниците с Общата рамка за оценка (CAF) и даде идеи за възможностите на модела за подобряване на одитната дейност в подкрепа на организационното развитие. След презентациите участниците във форума имаха възможност да поставят различни въпроси по прилагането на двата модела за управление на качеството.