04 Април 2019

На 29 март 2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. Аксаков 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на курс на тема: „Усвояване на административен френски език. Обновяване на интерактивна практика“.  Обучението е част от редица инициативи, които са планирани в рамките на Споразумението за институционално сътрудничество между Посолството на Република Франция и Института за публична администрация, целящо укрепване на френскоезичните умения на българските държавни служители.

Курсът стартира в началото на януари 2019 г. и в рамките на 3 месеца в смесена форма на обучение – присъствена и електронна – се обучиха служители основно от Министерството на вътрешните работи, както и няколко участника от Министерството на финансите и Администрацията на Министерския съвет.

Събитието уважиха г-н Жил Куржюлонг – първи съветник в Посолството на Република Франция в България, г-жа Силви Саншис – аташе по вътрешна сигурност в Посолството на Република Франция в България, г-н Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА, г-жа Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и многостранно сътрудничество“ при дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” – МВР и други почетни гости от Посолството на Република Франция в България, Френския институт и МВР.

Скоро очаквайте по-подробна информация и впечатления на лектори и участници за проведеното обучение.